Súng phun phòng thí nghiệm

1809

Chuyên cung cấp súng cho phòng thí nghiệm.

súng phun sơn tĩnh điện cho phòng thí nghiệm