Súng phun phòng thí nghiệm

1403

Chuyên cung cấp súng cho phòng thí nghiệm.

súng phun sơn tĩnh điện cho phòng thí nghiệm